Seleccionar página

A Asociación de Integración Social A-02VELAS

ASOCIACIÓN NÁUTICA, SOCIAL, ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE

con número de rexistro 023566

e CIF G70598081 ten como fins principais:

a.- Promover actividades náuticas accesibles a todas as persoas, respectando a súa ecoloxía e ambiente.

b.- Desenvolver actividades baseadas nos principios fundamentais do Triplo Balance, social, ecolóxico e económico, entre persoas, empresas, profesionais, fundacións e institucións, con ou sen beneficios.

c.- Permitir o acceso a actividades náuticas como recoñecemento dos dereitos iguais e inalienables de todas as persoas, particularmente persoas altamente sensibles e persoas con diversidade funcional, reafirmando a universalidade, a interdependencia e a interrelación de todos os dereitos e liberdades fundamentais, garantindo que os exerciten totalmente e sen discriminación.

Compartir